Studieversjon av Modelator.

Mange studenter og elever har ønsket å kjøpe en Modelator-lisens til studiebruk. På grunn av svært lav pris og for å være sikre på at vi får betalingen må vi ha forhåndbetaling.

Betal gjerne via nettbank el.l., evt. fyll ut en giro. Detaljer finnes her.
Som tekst til giroen må du bekrefte følgende "Jeg bekrefter at studentversjonen kun brukes i studiet. Kommersiell bruk er ikke tillatt" (se også mer detaljerte kjøpsbetingelser under). Navn på skole skal også oppgis.
Pris kr. 300,- + moms = 375,-.

Når innbetalingen kommer til oss, sendes studielisensen i løpet av kort tid. NB. Sene bankrutiner gjør at det normalt tar 4 - 5 dager før vi får beskjed om innbetalingen.

 Betingelsen for kjøp av Modelator studieversjon er følgende:

KJØPSBETINGELSER - studentpakke av Modelator.

Modelator - studentpakke inneholder følgende: 
  • Diskett med Modelator, begrenset versjon (max. 20 entitetstyper) for Windows 95/98/NT. Full hjelpefil, samt kobling til diverse databasesystemer (bl.a. Access ver. 7, 8 og Access 2000-3). 
  • "Innføring i Modelator", som er en praktisk veiledning i bruk av systemet.
Kjøp av studentpakke gir rett til kopiering av Modelator på EN datamaskin. Brukstillatelsen gjelder KUN til skole/studiebruk, dvs. til egen øving innenfor datamodellering, til arbeide med ulønnede prosjekter som er en del av skolens opplæring, til privat bruk og til demonstrasjon av systemet for andre. All annen bruk, som f.eks. til systemutvikling for firmaer, ideelle organisasjoner o.l., enten det er betalt eller ubetalt, er ikke tillatt. For slik bruk kreves kjøp av fullversjon av Modelator. Det er ikke tillatt å kopiere eller selge Modelator videre til tredjemann. Studentversjonen er ikke oppgraderbar.
Brukstillatelsen forutsetter at studiested / skolested har kjøpt inn den tilsvarende versjonen av Modelator til sin skole.
Det er ikke tillatt på noen måte å endre Modelator eller tilhørende tilleggsprogrammer eller filer.
MetodeData a.s. påtar seg ingen forpliktelser m.h.t. eventuelle feil eller svakheter i programmet eller feil bruk av dette.
MetodeData a.s. erstatter evt. ødelagte disketter, og vil i begrenset grad kunne gi hjelp ved installasjon. Det gis ellers ingen hjelp til studenter / elever, hverken når det gjelder bruk, problemløsning el.l.