Lærebok i datamodellering.

Via MetodeData a.s. kan du også få kjøpt læreboka "Datamodellering - praksis og teori" (150 s.), ISBN 82-91915-21-0.
Boka er i bruk ved undervisning på en rekke høgskoler, men egner seg også til selvstudium.
Den  inneholder bl.a. Pris for læreboka er kr. 196,-

Læreboka kan kjøpes via bokhandleren eller direkte fra oss.

Ved kjøp direkte fra oss inkluderer prisen fri frakt.
Betaling skjer på forhånd via en nettbank, evt. fyll ut en giro. Detaljer finnes her.